سرویس‌های خبری
شناسه خبر : 22335
تاریخ انتشار : 1398/11/17 14:16

معروف‌ترین آثار فروخته‌شده ایرانی در حراج تهرانحراج تهران نهادی مستقل و خصوصی است که در تهران فعالیت می‌کند و بازار اصلی فروش آثار هنر‌های تجسمی همچون نقاشی، مجسمه، نقاشیخط و عکس است.

به گزارش تجسمی آنلاین، حراج تهران نهادی مستقل و خصوصی است که در تهران فعالیت می‌کند و بازار اصلی فروش آثار هنر‌های تجسمی همچون نقاشی، مجسمه، نقاشیخط و عکس است. این حراجی کار خود را از سال ۱۳۹۱ آغاز کرد و از آن زمان طی ۱۲ دوره برگزاری، ۲۶۰ میلیارد تومان، میزان فروش کل آثار هنری ارائه شده در این حراجی بوده است.

بیشترین فروش نیز مربوط به حراج یازدهم در تیر ماه ۱۳۹۸ بود. آثار هنرمندانی، چون منیر شاهرودی فرمانفرماییان، محمد احصایی، حسین زنده‌رودی، پرویز تناولی، منصور قندریز، سهراب سپهری، محمود فرشچیان، آیدین آغداشلو، صادق تبریزی، کورش شیشه‌گران، ابوالقاسم سعیدی و مسعود عربشاهی و… معمولا میان آثار گران‌قیمت حراجی قرار دارند.

حراج
 

اثر محمد احصایی
نخستین حراج تهران

خرداد ۱۳۹۱
فروش کل: ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان

گران‌ترین آثار
سهراب سپهری/ بدون عنوان/ اکریلیک و رنگ روغن روی بوم/۱۹۰ میلیون تومان

محمد احصایی/ ذکر تصویری‌الله/ رنگ روغن روی بوم/ ۱۲۰ میلیون تومان

هنر گران محمد احصایی

حراج دوم
خرداد ۱۳۹۲

فروش کل: ۶ میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان

گران‌ترین آثار:

سهراب سپهری/ بدون عنوان/ رنگ و روغن روی بوم/ ۷۰۰ میلیون تومان

پرویز تناولی/ هیچ/ مجسمه برنز/ ۵۶۰ میلیون تومان

هنر گران پرویز تناولی

هنر گران سهراب سپهری

حراج
اثر پرویز تناولی

حراج
اثر زنده یاد سهراب سپهری

حراج سوم

خرداد ۱۳۹۳

فروش کل: ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

گران‌ترین آثار:

سهراب سپهری/ بدون عنوان/ رنگ روغن روی بوم/ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان

سهراب سپهری/ بدون عنوان/ رنگ روغن روی بوم/ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان

حراج


اثر زنده یاد سهراب سپهری 

حراج چهارم

خرداد ۱۳۹۴

فروش کل: ۲۰ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان

گران‌ترین آثار:

سهراب سپهری/ بدون عنوان/ رنگ روغن روی بوم/ ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان

سهراب سپهری/ بدون عنوان/ رنگ روغن روی بوم/ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان

هنر گران سهراب سپهری

حراج
اثر زنده یاد سهراب سپهری

حراج پنجم

خرداد ۱۳۹۵

فروش کل: ۲۵ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان

گران‌ترین آثار:

سهراب سپهری/ بدون عنوان/ رنگ روغن روی بوم/۳ میلیارد تومان

سهراب سپهری/ بدون عنوان/ رنگ روغن روی بوم/ یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان

منوچهر یکتایی/ بدون عنوان/ رنگ روغن روی بوم/ یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان

محمود فرشچیان/ تعالی/ اکریلیک روی مقوا/ یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان

هنرگران منوچهر یکتایی

حراج
اثر زنده یاد منوچهر یکتایی

حراج ششم

دی ۱۳۹۵

فروش کل: ۱۲ میلیارد و ۳۴۴ میلیون تومان

گران‌ترین آثار:

فرهاد مشیری/ شماره‌های سیاه روی سفید/ ترکیب مواد روی بوم/ ۸۵۰ میلیون تومان

بهمن محصص/ نی‌لبک‌زن/ مجسمه برنز/ ۶۰۰ میلیون تومان

هنرگران بهمن محصص

هنر گران فرهاد مشیری

حراج
اثر زنده یاد بهمن محصص

حراج
اثر فرهاد مشیری 


حراج هفتم

تیر ۱۳۹۶

فروش کل: ۲۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون تومان

گران‌ترین آثار:

سهراب سپهری/بدون عنوان/ رنگ روغن روی بوم/ ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان

پرویز تناولی/ شاعر و قفس/ مجسمه روی پایه برنز/ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

هنر گران پرویز تناولی

حراج
اثر پرویز تناولی 


حراج هشتم

دی ۱۳۹۶

فروش کل: ۱۴ میلیارد و ۴۹۲ میلیون تومان

گران‌ترین آثار:

منیر فرمانفرماییان/ بدون عنوان/ آیینه‌کاری و گچ روی چوب / یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان

کامران یوسف‌زاده/ گنبد سفید/ اکریلیک و مرکب روی کتان/ یک میلیارد تومان

هنرگران منیر فرمانفرماییان

حراج
اثر زنده یاد منیر فرمانفرمایان 

حراج نهم

تیر ۱۳۹۷

فروش کل: ۳۱ میلیارد و ۳۷۸ میلیون تومان

گران‌ترین آثار:

سهراب سپهری/ بدون عنوان/ رنگ روغن روی بوم/ ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان

حسین زنده‌رودی/ه هوَّز، هانسدل/ رنگ روغن روی بوم / ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان

سهراب سپهری/ بدون عنوان/ رنگ روغن روی بوم/ یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان

هنر گران حسین زنده‌رودی

حراج
اثر حسین زنده رودی 

حراج دهم

دی ۱۳۹۷

فروش کل: ۳۴ میلیارد و ۴۰۳ میلیون تومان

گران‌ترین آثار:

منیر فرمانفرماییان/ بدون عنوان/ آیینه‌کاری، نقاشی پشت شیشه و گچ روی چوب/ ۴ میلیارد تومان

حسین زنده‌رودی/ پی+ روز+جی/ رنگ روغن روی بوم/ ۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان

منیر فرمانفرماییان/ بدون عنوان/ آیینه‌کاری و گچ روی چوب/ ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان

بهمن محصص/ پرنده‌ها/ مجسمه برنز/ ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان

هنر گران بهمن محصص

حراج
اثر زنده یاد بهمن محصص

حراج یازدهم

تیر ۱۳۹۸

فروش کل: ۴۲ میلیارد و ۲۰۴ میلیون تومان

گران‌ترین آثار:

پرویز تناولی/ سر شاعر/ مجسمه برنز/ ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

منیر فرمانفرماییان/ بدون عنوان/ آیینه‌کاری، نقاشی پشت پلکسی گلاس و گچ روی چوب/ ۳ میلیارد تومان

سهراب سپهری/ بدون عنوان/ رنگ روغن روی بوم/ ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

حسین زنده‌رودی/ سین+لام/ رنگ روغن روی بوم/ ۲ میلیارد تومان

هنرگران حسین زنده‌رودی

حراج
اثر زنده یاد منیر فرمانفرمایان 

حراج دوازدهم

دی ۱۳۹۸

فروش کل: ۳۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان

گران‌ترین آثار:

حسین زنده‌رودی/ قوس آبی نیلگون/ رنگیزه گیاهی و اکریلیک روی بوم/ ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

منوچهر یکتایی/ طبیعت بیجان/ رنگ روغن روی بوم/ یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان

فرهاد مشیری/ خوابم یا بیدارم/ رنگ روغن و اکریلیک روی بوم/ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان

 هنرگران حسین زنده‌رودی

هنر گران منوچهر یکتایی

هنر گران فرهاد مشیری

حراج
اثر حسین زنده رودی 

حراج
اثر زنده یاد منوچهر یکتایی

حراج
اثر فرهاد مشیری

 

منبع: روزنامه همشهری 

نظرات
شما اولین نظر دهنده باشید.

نظر شما


کلیه حقوق این سایت برای تجسمی آنلاین محفوظ است
با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 85173
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Copyright © 2019 www.‎TajasomiOnline.ir‎, All rights reserved.
Powered by www.dorweb.ir